Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα

Ενδιαφέροντα τα στοιχεία της Eurostat για τη χρήση του Διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης, αλλά και εργαλείου για καθημερινές εργασίες τα οποία αναδεικνύουν εντυπωσιακή άνοδο στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

Συνολικά η έρευνα καταγράφει ότι το 77% των νοικοκυριών της Ευρώπης διαθέτει πλέον σύνδεση Internet ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από το 46% που είχε καταγραφεί το 2006.

Στην Ελλάδα, σύνδεση στο Διαδίκτυο υπολογίζεται ότι διαθέτει το 54%. Εξ αυτών ευρυζωνικές συνδέσεις διαθέτει το 51%. Από το σύνολο των χρηστών, όσοι κάνουν online τις τραπεζικές τους συναλλαγές φθάνουν το 17% του συνόλου, ένα 38% χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ενημερώνεται σχετικά με τον τουρισμό. Όσον αφορά την χρήση των λεγόμενων μέσων ενημέρωσης των πολιτών, ένα 59% των Ελλήνων χρησιμοποιεί ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 10% γράφει και επιμελείται ή διαβάζει ιστολόγια (blogs).

Κατά μέσο όρο στην ΕΕ η ανάγνωση και ενημέρωση μέσω Διαδικτύου αφορά το 61% των χρηστών, ενώ σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά είναι εντυπωσιακά. Στη Λιθουανία φθάνει το 92%, στην Εσθονία το 91%, και το 86% στη Σουηδία. Το 51% των χρηστών, εντός της ΕΕ, πραγματοποίησε τις τραπεζικές του συναλλαγές διαδικτυακά, ενώ ο 52% δημοσίευσε μηνύματα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία αναδεικνύεται ουραγός σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες καθώς μόλις το 38% των Γάλλων ενημερώνεται από το διαδίκτυο, ενώ μόνο το 40% των χρηστών στη Γαλλία συμμετέχει σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης λίγο παραπάνω από την Τσεχία που κατέχει την τελευταία θέση.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Facebook: Θα σας ακολουθούμε παντού, εάν θελήσετε κάποτε να ξεχαστείτε!

Ανεπιθύμητες παρενέργειες θα έχει εάν θεσμοθετηθεί το «Δικαίωμα στην Λήθη» στο Διαδίκτυο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το μεγαλύτερο σάιτ κοινωνικής δικτύωσης. Η διάδοση δεδομένων που έχουν αντιγραφεί σε άλλες υπηρεσίες είναι κάτι που αδυνατούμε να ελέγξουμε και η υποχρέωση να διαγράψουμε ό,τι δημοσιεύτηκε στο Facebook θα οδηγούσε στην παρακολούθηση όλης της διαδικτυακής δραστηριότητας του χρήστη, υποστηρίζει η υπηρεσία.

Αυτό το επιχείρημα προβάλλει μέσω του techeurope.co.uk, η εκπρόσωπος για θέματα πολιτικής του Facebook. Σύμφωνα με την Λίντα Γκρίφιν, το Facebook.com έχει καταβάλλει την μεγαλύτερη προσπάθεια από οποιονδήποτε άλλον να συνδράμει την προσπάθεια των μελών του να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους και να διαγράψουν τα δεδομένα τους.

Από την άλλη, η ομάδα Open Rights Group για την προάσπιση των λεγόμενων ψηφιακών δικαιωμάτων των χρηστών επισημαίνει ότι το Δικαίωμα στην Λήθη αφορά το πως οι επιχειρήσεις μοιράζονται τα δεδομένα των χρηστών και πως οι χρήστες ανακαλούν την άδειά τους να το κάνουν.

Στις 25 Ιανουαρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 20 Νοεμβρίου 2012, ο οργανισμός της ΕΕ για την Aσφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ENISA που εδρεύει στην Κρήτη, δημοσίευσε μια νέα έκθεση που καλύπτει τις τεχνικές πτυχές της «λήθης», καθώς τα συστήματα τεχνολογίας και πληροφορικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή αυτού του δικαιώματος.

Η έκθεση προσδιορίζει τους τεχνικούς περιορισμούς και την περαιτέρω ανάγκη για διασαφήνιση ορισμών και διευκρινήσεις νομικού πλαισίου προτού να είναι εφικτή η ορθή εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών μέσων για την θέση του δικαιώματος σε ισχύ.

Ορισμένες βασικές συστάσεις του εγγράφου είναι:

• Οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διευκρινίσουν ορισμούς που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος (διευκρίνιση σχετικά με το ποιος δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών προσωπικών δεδομένων, υπό ποιες συνθήκες, κ.λπ.). Επίσης, σε παρόμοιους ορισμούς, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα σχετικά κόστη.

• Μια απολύτως τεχνική λύση για την υλοποίηση αυτού του δικαιώματος στο ανοιχτό Ίντερνετ είναι αδύνατη. Απαιτείται διατομεακή προσέγγιση και οι ιθύνοντες θα πρέπει να γνωρίζουν το γεγονός αυτό.

• Μια πιθανή, ρεαλιστική προσέγγιση που θα συμβάλλει στην εφαρμογή αυτού του δικαιώματος είναι να απαιτείται από τους λειτουργούς των μηχανών αναζήτησης και των υπηρεσιών διάδοσης εντός της ΕΕ να φιλτράρουν αναφορές σε «λησμονηθείσες» πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί εντός και εκτός της περιφέρειας της ΕΕ. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα σε αποσυρμένες και εκτός σύνδεσης συσκευές αποθήκευσης.

• Οι ιθύνοντες θα πρέπει να διασφαλίσουν τη χρήση τεχνολογιών που υποστηρίζουν την αρχή ελάχιστης γνωστοποίησης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά.

• Επίσης, ο οργανισμός συστήνει τη χρήση κρυπτογράφησης για την αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική παρακολούθηση και τον καθορισμό χαρακτηριστικών, ενώ λύσεις συμμόρφωσης θα πρέπει διατίθενται για τον αποκλεισμό της ανάρμοστης συμπεριφοράς και την συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Πηγή: thestival

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Nomophobia: Η νέα φοβία που σαρώνει

Με την διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας, νέες συνήθειες αλλά και νέα άγχη και φοβίες βγαίνουν στην επιφάνεια και καθορίζουν τις ανθρώπινες ζωές.

Η νέα «τεχνολογική φοβία» ονομάζεται Nomophobia (απο τα αρχικά της φράσης no mobile phone phobia) και είναι ουσιαστικά αυτό που λέει και η πρόταση: Η φοβία του να μείνει κανείς χωρίς κινητό τηλέφωνο.
 «Συμπτώματα» αυτής της φοβίας, πως αναφέρει το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι το να μην πηγαίνει κανείς πουθενά χωρίς το κινητό τηλέφωνό του, να κοιτάζει συνεχώς μήπως δεν έχει σήμα και δε μπορεί να μιλήσει ή πανικοβάλλεται όταν τελειώνει η μπαταρία του.
Πρόσφατη βρετανική έρευνα από την εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας SecurEnvoy, έδειξε ότι το 66% που ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι φοβούνται πως θα χάσουν το κινητό τους ή θα το αποχωριστούν για κάποιο λόγο, ενώ το 41% παραδέχτηκε πως έχει περισσότερα από ένα κινητά και λόγω αυτού του φόβου. Περισσότερες είναι οι γυναίκες που έχουν αυτήν τη φοβία συγκριτικά με τους άντρες, με ποσοστό 70% έναντι 61%, ενώ οι άντρες είναι πιο πιθανό να έχουν μέχρι και δύο κινητά, με ποσοστό 47% έναντι 36%.

Ανησυχητικά σημάδια, σύμφωνα με την έρευνα, πρέπει να θεωρούνται τα εξής:Αδυναμία να κλείσουμε το κινητό μας. Τάση να ελέγχουμε μανιωδώς τις ειδοποιήσεις μηνυμάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναπάντητων κλήσεων. Επιθυμία να έχουμε συνέχεια το κινητό συνδεδεμένο με το φορτιστή για να μην αδειάσει η μπαταρία. Να μην πηγαίνουμε ούτε μέχρι το μπάνιο χωρίς το κινητό μας. Στο δείγμα των 1.000 ανθρώπων που ρωτήθηκαν, μεγαλύτερο εθισμό παρουσιάζουν οι νέοι 18- 24 ετών με ποσοστό 77%, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25- 34 ετών με ποσοστό 68%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι χρήστες ελέγχουν το κινητό τους κατά μέσο όρο 34 φορές την ημέρα και παρόλο που το 49% των ερωτηθέντων, όπως είπαν, ενοχλούνται εάν κάποιος κοιτάξει τα μηνύματά τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, οι περισσότεροι δεν βάζουν καμία ρύθμιση ασφαλείας.
 

Πρωτοβουλία της Google για μια νέα διεθνή συνθήκη για το ίντερνετ

Υπογραφές μέσω διαδικτύου συλλέγει η Google για να κινητοποιήσει την διαδικτυακή κοινή γνώμη, με αφορμή επικείμενη διεθνή συνάντηση για μια σύμβαση που θα ρυθμίζει ζητήματα του διαδικτύου.
Η συνάντηση διοργανώνεται τον Δεκέμβριο από τα Ηνωμένα Έθνη και θα έχει ως αντικείμενο τη συζήτηση μιας νέας διεθνούς συνθήκης για το ίντερνετ και τις επικοινωνίες. Η πρωτοβουλία της Google στηρίζεται στην οπτική της εταιρείας ότι οποιεσδήποτε αλλαγές για το διαδίκτυο πρέπει να λαμβάνονται με διαφάνεια και όχι σε συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών. Σύμφωνα με το υποστηρικτικό κείμενο της , αίτημα είναι το ελεύθερο και ανοιχτό διαδίκτυο και τυχόν ρυθμιστικές απόπειρες πρέπει να συμβαδίζουν με αυτό το αίτημα και να εξασφαλίζουν βήμα συμμετοχής στους χρήστες.
 
«Μερικές από αυτές τις κυβερνήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών το Δεκέμβρη για να ρυθμίσουν το διαδίκτυο. Η ITU (International Telecommunication Union) φέρνει κοντά κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο για την επαναδιαπραγμάτευση μιας απαρχαιωμένης συνθήκης περί επικοινωνιών. Οι προτεινόμενες αλλαγές στην συνθήκη ενδέχεται να αυξήσουν τη λογοκρισία και να θέσουν την καινοτομία σε κίνδυνο», προειδοποίησε η Google.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

H Microsoft λανσάρει το πρώτο της πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου on-line Teen Challenge

Σήμερα, η Microsoft λανσάρει το πρώτο της πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του  διαδικτύου on-line Teen Challenge. Οι έφηβοι καλούνται να υποβάλλουν τις δημιουργικές εργασίες πρωταθλητής ότι ένα από τα πολλά βασικά μηνύματα για να είναι πιο έξυπνη και πιο ασφαλείς στο Διαδίκτυο. Τα έργα πρέπει να υποβληθούν από την 12 Απριλίου 2013, και εκατοντάδες των χιλιάδων βαθυστόχαστες και έμαθε οπαδοί του Facebook θα βοηθήσουν στην επιλογή των νικητών σε πέντε εμπνευσμένες κατηγορίες: τραγούδι, ιστορία / κινούμενα σχέδια, σκετς / παρουσίαση, έρευνα, και βίντεο. Όλες οι παρατηρήσεις απαιτούν αγγλικές μεταφράσεις, αλλά τα έργα είναι ευπρόσδεκτοι σε οποιαδήποτε γλώσσα και βασικά από κάθε γωνιά του κόσμου. Η επιτυχής υποβολή μπορεί να εμφανίζεται στις ιδιότητες ιστού της Microsoft - επισκέφθηκε από εκατομμύρια - και δροσερό βραβεία θα απονεμηθούν τα πιο δημοφιλή, συναρπαστικό, και εφευρετική καταχωρήσεις. Ο διαγωνισμός ξεκινά ακριβώς στην ώρα για τις διακοπές Δεκέμβριο, έτσι ώστε οι έφηβοι μπορούν να φανταστούν και να δημιουργήσουν τα οράματά τους για το διάλειμμα του σχολείου.

Η Microsoft προσφέρει μια πληθώρα συμβουλών και καθοδήγησης μείνετε ασφαλείς online. Όλα των πόρων μας μπορεί να βρεθεί σε πρόσφατα σχεδιασμένη Ασφάλεια μας & το Κέντρο ασφαλείας, καθώς και στο Facebook σελίδα μας. (Κάντε κλικ στο "Πόροι" καρτέλα στην ιστοσελίδα για να δείτε όλα τα διδακτικά υλικά μας.) Ελπίζουμε να δούμε έφηβοι δημιουργούν εμπνευσμένα έργα σχετικά με θέματα όπως η πρόληψη σε απευθείας σύνδεση εκφοβισμό, τη διασφάλιση σε απευθείας σύνδεση φήμη του, και να είναι επιλεκτικοί σχετικά με την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών. Η ιστοσελίδα μας, επισκέφθηκαν πάνω από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα, είναι μόνο ένα μέρος όπου οι νικήτριες συμμετοχές Challenge θα αναρτηθεί. 


Η Microsoft έχει βοηθήσει να κρατήσει τα παιδιά, έφηβοι, ενήλικες και ασφαλέστερα και πιο ασφαλές στο Διαδίκτυο για δεκαετίες. Αναφερόμαστε σε αυτό το έργο, όπως την προώθηση της ψηφιακής πολίτη - την ενθάρρυνση και την παροχή κινήτρων σε όλα τα άτομα να είναι υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και κατάλληλη χρήστες της τεχνολογίας. Με την ασφαλέστερη χρήση του 2012 σε απευθείας σύνδεση Challenge εφήβων, είμαστε πρόθυμοι να δούμε τι οι έφηβοι μπορούν κυρίως να μαθαίνουν από τα scads του χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και άλλοι στον κλάδο της τεχνολογίας, της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, καθώς και η μη κερδοσκοπική κοινότητα .

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Η μισή Ελλάδα «μπλεγμένη» στους ιστούς του διαδικτύου

Το Διαδίκτυο έχει «τρυπώσει» πλέον στο 53,6% των ελληνικών νοικοκυριών σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Στην πλειοψηφία τους αυτές οι συνδέσεις και πιο συγκεκριμένα το 98,4% είναι ευρυζωνικές. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι έξι στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή το πρώτο τρίμηνο του 2012. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται αυξημένο κατά 4,6% σε σχέση με το 2011. Από τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό, το 91,4% απάντησε ότι χρησιμοποιούν υπηρεσίες και πλοηγούνται τακτικά, δηλαδή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά διείσδυσης του Διαδικτύου αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, η χώρα μας βρίσκεται αρκετά χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Έδαφος φαίνεται ότι κερδίζουν και οι φορητές συσκευές σύνδεσης στο Διαδίκτυο, όπως «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες, καθώς το 22,5% του πληθυσμού ηλικίας 16 έως 74 ετών απάντησε ότι τις χρησιμοποιεί για να περιηγηθεί στον κυβερνοχώρο.

 Η έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αναφέρει παράλληλα ότι έξι στους δέκα χρήστες, που είχαν πρόσβαση στο Ίντερνετ από τον Απρίλιο του 2011 έως το Μάρτιο του 2012, αναζήτησαν πληροφορίες σε ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών και προμηθεύτηκαν αιτήσεις, βεβαιώσεις ή και πιστοποιητικά μέσω αυτών. Τέλος, τρεις στους δέκα χρήστες απάντησαν ότι κάνουν διαδικτυακές αγορές, ποσοστό αυξημένο κατά 14% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011.


Πηγή: Saferinternet.gr

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Online οδηγός χρήσης του διαδικτύου για μικρούς μαθητές


Έναν νέο online οδηγό ασφάλειας για παιδιά από 6 έως 12 ετών δημιούργησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Ο οδηγός εστιάζει σε τέσσερα βασικά θέματα (ασφάλεια, επικοινωνία, ηλεκτρονική παρενόχληση, διασκέδαση και κατέβασμα αρχείων).

Στην online πλατφόρμα του οδηγού τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους θα βρουν συμβουλές, χρυσούς κανόνες, κουίζ, παζλ και παιχνίδια, μέσω των οποίων αποκτούν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου επισημαίνει, ιδιαίτερα, ότι ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.

Οι χρήστες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους τον ειδικό Οδηγό Ασφάλειας σε μορφή PDF, ο οποίος περιλαμβάνει δύο βιβλιαράκια ασφαλείας για το Διαδίκτυο - τον οικογενειακό οδηγό διασκέδασης και τον οδηγό για γονείς που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί - μαζί με 12 κάρτες περιπτώσεων γύρω από θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, τις οποίες μπορούν να κόψουν τα παιδιά και στη συνέχεια να διαβάσουν και να συζητήσουν μαζί με τους γονείς ή τους δασκάλους τους.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές μπορούν να βρουν τον online οδηγό στη διεύθυνση www.esafetykit.net.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ο online οδηγός έχει δημιουργηθεί σε έντεκα ευρωπαϊκές γλώσσες, ως αποτέλεσμα της γνώσης του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, Insafe, με πρωτοβουλία του European Schoolnet, συντονιστή του Δικτύου Insafe.
Πηγή : TVXS

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Πέθανε μέσα σε internet cafe αλλά κανένας δεν ασχολήθηκε...

Τα παιχνίδια στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποχαυνώνουν σε μεγάλο βαθμός όσους παίζουν αλλά σε αυτή την περίπτωση κανένας από τους δεκάδες παίκτες που βρίσκονταν μέσα σε internet cafe της Νέας Ταϊπέι στην Ταϊβάν δεν κατάλαβε πως ένας άνθρωπος είχε πεθάνει...

Τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν πως ο 23χρονος Τσεν Ρονγκ Γιου βρέθηκε αναίσθητος πάνω στην καρέκλα όπου έπαιζε ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Το σώμα του βρισκόταν σε ακαμψία και τα δάχτυλά του ήταν πάνω στο ποντίκι και στο πληκτρολόγιο.


Το τελευταίο άτομο που μίλησε στον 23χρονο ήταν μία σερβιτόρα το μεσημέρι της Τετάρτης και βρέθηκε νεκρός 10 ώρες μετά στο ίδιο σημείο. Περίπου 30 άτομα βρίσκονταν δίπλα του και έπαιζαν διάφορα παιχνίδια, ωστόσο ήταν όλοι τόσο απασχολημένοι που κανένας δεν ασχολήθηκε μαζί του.Οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν πως ο Γιου πέθανε περίπου 9 ώρες πριν βρεθεί από έναν άλλο πελάτη του internet cafe. Ο θάνατος πιθανώς οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή μιας και πρόσφατα, όπως είπαν συγγενικά του πρόσωπα, οι γιατροί είχαν εντοπίσει καρδιακές αρρυθίες.
Πηγή:readnews.grΣάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

"Σβήσε την οθόνη, βγες στο μπαλκόνι"

«Είναι αλήθεια με ένα πλήκτρο πατώντας μπορείς τον κόσμο να γυρίσεις, να μάθεις τις ειδήσεις, μα στα αλήθεια μια οθόνη ένα πράγμα μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ακόμη πιο μόνοι. Σπάσε το γυαλί σβήσε την οθόνη βγες στο μπαλκόνι είναι ωραία η ζωή γίνει εσύ πρώτο πλάνο, ονειρεύσου σε ένα σύννεφο πάνω», είναι οι στίχοι που έγραψε ο Αλέξης Γούδας για το τραγούδι του Διάδρασις.

Ο νεαρός καλλιτέχνης έχει ενταχθεί σε μια πρωτοβουλία νέων που σκοπό έχουν να προλαμβάνουν τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τα κλικ του ποντικιού του υπολογιστή σας.
Στο πλαίσιο αυτό έγραψε και συνέθεσε το τραγούδι της καμπάνιας που στόχο έχει να σκιαγραφήσει τη ζωή όπως αυτή έχει μακριά από την εικονική πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι στο τέλος του τραγουδιού ακούγονται παιδικές ανέμελες φωνές που παίζουν σε αλάνα, μια εικόνα που σίγουρα έχει εκλείψει από τα παιδιά μας σήμερα καθώς αυτά είναι καρφωμένα σε μια οθόνη ή σε ένα PSP.


Έκρηξη των αισθήσεων
Στόχος του Διάδρασις είναι η πρόληψη κατά του ηλεκτρονικού εθισμού, ένας τομέας που βρίσκεται να έχει μείνει πίσω στη χώρα μας αφού κανείς δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή ή έστω σημασία, την ώρα που οι υπολογιστές  έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Σβήστε λοιπόν την οθόνη και απολαύστε αυτό το θείο δώρο…τη ζωή.
Ανακαλύψτε την σε κάθε γωνιά, γευτείτε την σε κάθε στιγμιότυπο και «φυλακίστε» στιγμές που θα σας ακολουθούν για πάντα. Μυρίστε ένα λουλούδι, αγγίξτε έναν δένδρο, απελευθερώστε όλες σας τις αισθήσεις μέχρι αυτές να εκραγούν, μη τις αφήνετε «παράλυτες», ερωτευτείτε πραγματικά και όχι από το chat…Κάντε αυτό που λέει ο Αλέξης, «Σπάσε το γυαλί σβήσε την οθόνη βγες στο μπαλκόνι είναι ωραία η ζωή γίνει εσύ πρώτο πλάνο, ονειρεύσου σε ένα σύννεφο πάνω».
Ακούστε και το τραγούδι του Διάδρασις: 


Πηγή: pinakio.blogspot.com

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ο εθισμός στο διαδίκτυο

Από την Μαρία Μπάδα Ψυχολόγο, Επικοινωνιολόγο, ΜΑ, Υπ. Διδάκτορα Παντείου
 Η Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο (IAD), ή ευρύτερα η υπερβολική χρήση του Internet, η προβληματική χρήση του υπολογιστή ή παθολογική χρήση του υπολογιστή, είναι η υπερβολική χρήση του υπολογιστή που επηρεάζει την καθημερινή ζωή. Η Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο, είχε αρχικά προταθεί ως μια διαταραχή σε μια σατιρική φάρσα από τον Ivan Goldberg, MD, το 1995.
Οι δραστηριότητες στο διαδίκτυο οι οποίες, αν γίνονταν κατά πρόσωπο, κανονικά θα έπρεπε να θεωρούνται προβληματικές, όπως ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια ή τα ψώνια, μερικές φορές ονομάζονται καθαροί καταναγκασμοί.  Άλλες, όπως η ανάγνωση ή τα παιχνίδια στον υπολογιστή, είναι ανησυχητικές μόνο στο βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες παρεμβαίνουν τη φυσιολογική ζωή. Οι υποστηρικτές της κατάταξης της διαταραχής  συχνά διαχωρίζουν την Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο σε υποτύπους ανάλογα με την δραστηριότητα, όπως υπερβολική, συντριπτική ή ακατάλληλη χρήση της πορνογραφίας, τυχερών παιχνιδιών, online κοινωνική δικτύωση, blogging, e-mail ή  ψώνια στο διαδίκτυο. Οι αντίπαλοι σημειώνουν ότι οι καταναγκαστικές συμπεριφορές δεν μπορούν οι ίδιες να είναι εθιστικές.
Μια μελέτη του 2009 πρότεινε ότι διαρθρωτικές αλλαγές του εγκεφάλου ήταν παρόντες σε αυτούς που κατατάσσονταν από τους ερευνητές ως εθισμένοι στο διαδίκτυο, παρόμοιες με εκείνες σε όσους κατατάσσονται ως χημικά εθισμένοι.
Στο δοκίμιό του: Εθισμός στο Διαδίκτυο, Μήπως υπάρχει πραγματικά; ο Mark Griffiths ορίζει ότι «ο τρόπος προσδιορισμού αν ο εθισμός της συμπεριφοράς είναι εθιστικός κατά μια μη μεταφορική έννοια, είναι να τον συγκρίνουμε με κλινικά κριτήρια για άλλους καθιερωμένους εθισμούς φάρμακο-κατάποσης» και ο Griffiths καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το διαδίκτυο ανταποκρίνεται  στα κριτήρια για εθισμό σε ένα μικρό αριθμό χρηστών. Από τότε όμως, έχουν αλλάξει αρκετά οι συνθήκες.
Το βασικό εύρημα της μελέτης των Siomos, Κ., et al. (2008), ήταν ότι η επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο μεταξύ των Ελλήνων εφήβων εκτιμάται σε έως 8,2% (6,2% μεταξύ αγοριών, 2% για τα κορίτσια). Η έρευνα των Siomos, Κ., et al. (2008), είχε ως στόχο να αξιολογήσει την επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο μεταξύ των Ελλήνων εφήβων μαθητών, ηλικίας 12 έως 18 ετών. Το δείγμα των 2.200 μαθητών προέρχονταν από 120 τάξεις μεταξύ 85 σχολείων στη Θεσσαλία. Το δείγμα περιλάμβανε το 10% όλων των τάξεων στα σχολεία της Θεσσαλίας. Η μέθοδος της τυχαιοποιημένης επιλογής σε κάθε σχολείο χρησιμοποιήθηκε για τη σύστασή του. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν το Διαγνωστικό Ερωτηματολόγιο για τον Εθισμό στο Διαδίκτυο (YDQ), με βάση οκτώ κριτήρια, καθώς και έναν κατάλογο που περιελάμβανε κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες και ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, την κοινωνική ζωή τους και τις συνήθειές τους.
Στην Ελλάδα, το 70,8% των εφήβων είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η πιο συχνή μορφή της χρήσης του διαδικτύου είναι σε παιχνίδια απευθείας σύνδεσης, που αντιπροσωπεύουν το 50,9% των χρηστών του διαδικτύου, καθώς και για τις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών, που αντιπροσωπεύουν το 46,8%. Η επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου στην Κεντρική Ελλάδα είναι 8,2%, και αυτό αφορά κυρίως τα αγόρια που παίζουν παιχνίδια online και επισκέπτονται ίντερνετ καφέ.
Παράγοντες όπως η οικιακή χρήση, οι συνήθειες χρήσης, οι ομάδες συζήτησης, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα παιχνίδια, το chatting και τα δημογραφικά στοιχεία είναι προάγγελοι της εξάρτησης του Διαδικτύου. Όσον αφορά την μεθοδολογία, η μελέτη των Siomos, Κ., et al. (2008), είχε επηρεαστεί από την μελέτη των Johansson και Götestam, η οποία χρησιμοποίησε το ίδιο μέσο και διεξήχθη μεταξύ της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Η επανεξέταση των δύο μελετών, μας δείχνει ότι αν και η χρήση του διαδικτύου στους Έλληνες εφήβους είναι σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με ότι στη Νορβηγία και σε άλλες χώρες, η προβληματική χρήση είναι αξιοσημείωτα υψηλότερη.
Το εύρημα αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης του διαδικτύου που αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια. Η σχετικά υψηλότερη επικράτηση του εθισμού στο διαδίκτυο στους Έλληνες εφήβους και η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων στην επικράτηση του εθισμού, υποδεικνύουν έντονα την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στους αιτιολογικούς μηχανισμούς αυτής της συμπεριφοράς εθισμού.
Οι έρευνες δείχνουν ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο και τα συναφή προβλήματα, όπως η παρενόχληση, η αναζήτηση και διακίνηση πορνογραφικού υλικού, αναμένεται να γίνουν  ευρέως διαδεδομένα στο προσεχές μέλλον. Η πρόληψη, η ενημέρωση του κοινού και η ενεργός συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τους εθισμούς είναι απαραίτητες, ώστε να μπορεί να ληφθεί δράση, σε εθνικό επίπεδο, για τη μείωση της επίδρασης  ενός αναδυόμενου φαινομένου που συνδέεται με την κοινωνική, ψυχολογική και επαγγελματική δυσλειτουργία.


Πηγή : psychografimata.com

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Είναι το παιδί σας έτοιμο για κινητό τηλέφωνο;

Αν έχετε παιδάκι άνω των πέντε ετών, ενδεχομένως να σας έχει θέσει το ζήτημα «θέλω δικό μου κινητό τηλέφωνο!» ή να σας έχει ρωτήσει «Γιατί δε μπορώ να έχω δικό μου κινητό;». Αναμφίβολα τα κινητά τηλέφωνα είναι ένας καλός τρόπος να είστε σε διαρκή επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας. Αλλά το παιδί σας είναι αρκετά μεγάλο για να έχει δικό του κινητό τηλέφωνο;
Πολλοί γονείς βασανίζονται πραγματικά προσπαθώντας να σταθμίσουν τα «υπέρ» και τα «κατά», καθώς τους απασχολούν ζητήματα που δεν περιορίζονται μόνο στο νεαρό της ηλικίας των παιδιών τους. Παρακάτω τίθενται ορισμένα ζητήματα που θα άξιζε τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά να γνωρίζουν, προκειμένου να λάβουν μια αμοιβαία αποδεκτή απόφαση.
Οφέλη
Αν το παιδί σας έχει δικό του κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του γραπτώς ή τηλεφωνικώς οποιαδήποτε στιγμή και να γνωρίζετε τι κάνει και με ποιους είναι παρέα. Επίσης μπορεί να αισθάνεστε πιο ήσυχοι γνωρίζοντας που ακριβώς βρίσκεται το παιδί σας. Σε περίπτωση επείγοντως δε, το κινητό τηλέφωνο είναι το κατάλληλο μέσο για να επικοινωνήσει το παιδί μαζί σας και το αντίστροφο.

Οι προαναφερόμενοι λόγοι είναι και οι βασικότεροι για την απόφαση των γονέων να αγοράσουν κινητό τηλέφωνο στα παιδιά τους. Σήμερα μάλιστα, διπλάσιος αριθμός παιδιών έχει δική του συσκευή, συγκριτικά με το 2004.
Οι περισσότεροι έφηβοι 14-17 ετών (85%) έχουν κινητό τηλέφωνο. Όπως επίσης και το 69% των 11-14χρονων, καθώς και το 31% των παιδιών 8-10 ετών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του αμερικανικού Ιδρύματος για την Οικογένεια «Kaiser».
Τα παιδιά μάλιστα θεωρούν ότι η κατοχή μιας συσκευής κινητής τηλεφωνίας τα κάνει αποδεκτά από τα συνομήλικά τους.


Ζητήματα Υγείας
Ακτινοβολία
Τα κινητά τηλέφωνα λειτουργούν εκπέμποντας ραδιοκύματα. Πρόκειται για ακτινοβολία χαμηλής κλίμακας και πολλοί αναρωτιούνται αν επηρεάζει την υγεία του ανθρώπου. Όταν μάλιστα πρόκειται για παιδιά, τίθεται το ερώτημα αν τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν από μικρή ηλικία κινητά τηλέφωνα, δεδομένου ότι ο εγκέφαλός τους αναπτύσσεται.
Το 2011, διεθνής έρευνα απέδειξε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ κινητών τηλεφώνων και εγκεφαλικών όγκων σε εφήβους και παιδιά. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογράμμιζαν στα συμπεράσματα της μελέτης ότι τα άτομα που συμμετείχαν στο δείγμα δεν χρησιμοποιούσαν τις συσκευές τους τόσο συχνά, όσο σήμερα.
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων παίρνοντας θέση στο ζήτημα διευκρινίζει ότι «τα επιστημονικά δεδομένα προς το παρόν δεν αποδεικνύουν κίνδυνο για τους χρήστες των κινητών τηλεφώνων από την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες, περιλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων». Αλλά επισημαίνει ότι απαιτούνται μακροχρόνιες έρευνες για την εξαγωγή καταληκτικών συμπερασμάτων.
Μέχρι να συμβεί αυτό, υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορούμε να μειώσουμε την έκθεση μας στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
Να μιλάμε όσο το δυνατόν λιγότερο στο κινητό τηλέφωνο
Όταν το χρησιμοποιούμε να προτιμάτε την ανοικτή ακρόαση ή τα ακουστικά.

Ύπνος
Αν το παιδί σας έχει διαρκώς μαζί του το κινητό τηλέφωνο, ακόμη και όταν είναι η ώρα για ύπνο, πως θα διασφαλίσετε ότι όντως θα κοιμηθεί; Μήπως μένει ξάγρυπνο ανταλλάσσοντας sms με φίλους;
Οι παιδίατροι επικαλούνται επιστημονικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα κινητά τηλέφωνα, ειδικά εκείνα που επιτρέπουν την εύκολη αποστολή sms, διαταράσσουν τον ύπνο των παιδιών. Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι 4 στους 5 εφήβους-κατόχους κινητών τηλεφώνων κοιμούνται μαζί με τη συσκευή ή δίπλα σ’ αυτήν και όσοι στέλνουν sms έχουν 42% περισσότερες πιθανότητες να αποκοιμηθούν με τη συσκευή στο χέρι.
Ο ύπνος όμως είναι απαραίτητος για τον αναπτυσσόμενο οργανισμό των παιδιών. Ο κάθε γονιός μπορεί να βάλει τα δικά του όρια. Το κινητό από μόνο του δε μπορεί να καταστρέψει τον ύπνο του παιδιού, αν δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Κάτι περισσότερο από τηλέφωνο
Τα κινητά τηλέφωνα πλέον είναι κάτι περισσότερο από συσκευές τηλεφωνικής συνδιάλεξης καθώς ενσωματώνουν εφαρμογές για κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια, ταινίες, μουσική και πολλά άλλα. Είστε έτοιμοι να προσφέρετε στο παιδί σας μια τέτοια συσκευή;
Στην πραγματικότητα τα σημερινά έξυπνα κινητά μοιάζουν με μίνι-υπολογιστές, με το πλεονέκτημα ότι το παιδί μπορεί να το χρησιμοποιεί χωρίς πάντα να το αντιλαμβάνεστε και να το ελέγχετε.
Απ’ την μια η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι θετική για την σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Είναι τρόπος κοινωνικοποίησης. Αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι όπως η ψυχολογική βία μέσω sms και οπτικο-ακουστικού υλικού. Επίσης τα έξυπνα κινητά διαθέτουν εφαρμογές εντοπισμού του τόπου, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κακόβουλα άτομα για να παρακολουθούν τα παιδιά σας, καθώς μετακινούνται από ένα σταθερό σημείο σε ένα άλλο.
Τέλος, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για τον τρόπο που τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν την πνευματική και συναισθηματική υγεία των παιδιών. Αλλά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι η συχνή ανταλλαγή sms και mail διαταράσσει τη συγκέντρωση. Επίσης, μπορεί να εκδηλώσει το παιδί εθισμό και να απαιτεί να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους φίλους του.Πότε είναι έτοιμο το παιδί; 


Πέραν λοιπόν της ηλικίας του παιδιού, έχετε να σκεφτείτε και άλλα θέματα πριν αποφασίσετε αν θα του αγοράσετε κινητό τηλέφωνο.
«Η ωριμότητα και η ικανότητα του να είναι υπεύθυνο είναι σημαντικότερες παράμετροι από την βιολογική του ηλικία», σημειώνει η Καρολάιν Κνορ από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Common Sense Media.
«Θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ανεξάρτητα, να μπορούν να πηγαινοέρχονται στο σχολείο μόνα τους και να παίζουν χωρίς την επίβλεψή μας. Θέλουμε να μπορούν να υπάρχουν και μόνα τους και τα κινητά τηλέφωνα είναι ένα μέσο για να συμβεί αυτό. Αλλά οι γονείς θα πρέπει πρώτα να ερευνήσουν το θέμα και να μιλήσουν με τα παιδιά τους ώστε να διασφαλίσουν ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου θα είναι μια ασφαλής διαδικασία», σημειώνει η Καρολάιν Κνορ.
Καθώς λοιπόν το παιδί σας γίνεται όλο και πιο ανεξάρτητο (τελειώνοντας το δημοτικό και μπαίνοντας πια στην εφηβεία) καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη ενός κινητού τηλεφώνου.
Πως θα διαπιστώσετε αν το παιδί είναι αρκετά ώριμο;
Παρατηρήστε διάφορες αναπτυξιακές ενδείξεις στην συμπεριφορά του.
Χάνει τα πράγματά του;
Είναι γενικά υπεύθυνο παιδί;
Του έχετε εμπιστοσύνη;
Κατανοεί τι σημαίνει ασφαλής χρήση του κινητού τηλεφώνου;
Εκτός από τα προαναφερόμενα, σκεφτείτε πολύ αν όντως το παιδί σας έχει ανάγκη το κινητό τηλέφωνο ή απλά το θέλει.
Και η πραγματική ανάγκη προκύπτει όταν το παιδί βρίσκεται εκτός σπιτιού, σε μια σχολική εκδρομή ή μετακινείται αρκετά κατά τη διάρκεια της ημέρας για να πάει σχολείο, φροντιστήριο ή σε εξωσχολικές δραστηριότητες.
Παρακολουθήστε το κινητό τηλέφωνο του παιδιού
Πρέπει να ελέγχετε τη συσκευή του, διαβάζοντας τα sms που στέλνει και λαμβάνει ή για να δείτε με ποιους μιλάει;
Μα φυσικά, απαντούν οι ειδικοί
.
«Τα παιδιά θεωρούν ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι προσωπικά. Και δεν θέλουν οι γονείς τους να τα ψαχουλεύουν. Αλλά πιστεύω ότι οι γονείς έχουν δικαίωμα που και που να τσεκάρουν τη συσκευή, ώστε να διασφαλίζουν ότι γίνεται ορθή και ασφαλής χρήση. Και γενικά πρέπει να θέτουν στα παιδιά ερωτήσεις για το αν δέχονται sms με ακατάλληλο περιεχόμενο ή αν κάποια τηλεφωνήματα τα φέρνουν σε δύσκολη θέση», εξηγεί η Καρολάιν Κνορ.
Έξι κανόνες για τα παιδιά
Αν αποφασίσετε ότι το παιδί σας είναι έτοιμο να έχει το δικό του κινητό τηλέφωνο, υπάρχουν έξι συμβουλές για να το χρησιμοποιεί σωστά.
Αγοράστε μια απλή συσκευή: Υπάρχουν ακόμη απλές τηλεφωνικές συσκευές χωρίς κάμερα, πρόσβαση στο Ιντερνετ, παιχνίδια και sms. Αν πάλι του δώσετε μια από τις παλαιότερες δικές σας συσκευές, απεγκαταστείστε οτιδήποτε πρόσθετο. Και αν το παιδί γκρινιάζει, υπενθυμίστε του ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι εργαλεία και όχι παιχνίδια.
Βάλτε όρια: Οι περισσότερες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας επιτρέπουν να καθορίσετε τα όρια χρήση. Αν το παιδί σας υπερβαίνει το προκαθορισμένο πρόγραμμα, βάλτε το να πληρώσει το επιπλέον πόσο από το χαρτζιλίκι του. Αν το παιδί είναι στην εφηβεία, αφήστε το να διαχειριστεί μόνο του τον λογαριασμό του τηλεφώνου του. Μπορείτε επίσης να μπλοκάρετε την πρόσβαση στο ιντερνετ, καθώς και τις κλήσεις προς συγκεκριμένους αριθμούς.


Ακόμη περισσότερα όρια: Καθορίστε ώρες που το κινητό πρέπει να είναι απενεργοποιημένο, όπως για παράδειγμα την ώρα του φαγητού, μετά τις 22:00 μ.μ. και κατά την διάρκεια του σχολείου. Αν το θεωρείτε σκόπιμο απαγορέψτε το κινητό τηλέφωνο εντός του παιδικού δωματίου. Και επιμείνετε ώστε το παιδί να απαντά άμεσα στα τηλεφωνήματά σας και τα sms σας, ενώ μπορείτε να του διδάξετε να μην απαντά σε κλήσεις και sms από άτομα που δεν γνωρίζει.
Ακολουθείστε κι εσείς τους κανόνες: Αν δεν τηρείτε εσείς πρώτοι τους κανόνες, μην περιμένετε το παιδί να τους σεβαστεί. Δώστε το καλό παράδειγμα και μην μιλάτε στο κινητό την ώρα του φαγητού.
Τηρήστε αποστάσεις: Μέχρι η επιστήμη να αποφανθεί για την επίδραση των κινητών τηλεφώνων στην υγεία μας, ενθαρρύνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ακουστικά ή να μιλούν με ανοικτή ακρόαση στο κινητό τηλέφωνο. Μην τους επιτρέπετε να κοιμούνται με το κινητό δίπλα στο μαξιλάρι και να μην το βάζουν στις τσέπες των ρούχων τους.
Διδάξτε καλή συμπεριφορά: Τα παιδιά δεν γεννιούνται γνωρίζοντας κανόνες για την καλή χρήση του κινητού τηλεφώνου. Είναι στο χέρι σας να τα διδάξετε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το κινητό για να διασπείρουν φήμες, να στέλνουν άσεμνες φωτογραφίες και sms και φυσικά να μην επικοινωνούν με αγνώστους.

health.in.gr

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Από πού πηγάζει ο εθισμός στα social media;

Δύο ερευνητές του Χάρβαρντ δημοσίευσαν μια μελέτη που εξηγεί γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να μιλάμε για τον εαυτό μας. Η κεντρική ιδέα της έρευνάς τους ήταν ότι, όταν μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, ενεργοποιείται το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου, όπως γράφει το Atlantic.

Η Diana Tamir, απόφοιτη σπουδάστρια ψυχολογίας, και ο Jason Mitchell, επιβλέπων, έκαναν μαγνητική τομογραφία σε 212 άτομα, ζητώντας τους να εκθέσουν τις απόψεις τους για την προσωπικότητά τους και στη συνέχεια τη γνώμη τους για άλλους ανθρώπους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αποδέσμευση της ντοπαμίνης στο μεσομεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου, η οποία παίζει βασικό ρόλο στις οδούς ανταμοιβής, ήταν αυξημένη στις ερωτήσεις που σχετίζονταν με προσωπικές αποκαλύψεις.
Οι ερευνητές έχουν ήδη δείξει ότι ορισμένες online δραστηριότητες - όπως ο έλεγχος του e-mail ή το Twitter - διεγείρουν το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Όπως και στον κουλοχέρη, η συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες φέρνει τον εγκέφαλο σε παροξυσμό, καθώς προβλέπει μια πιθανή ανταμοιβή: συχνά τίποτα, αλλά μερικές φορές ένα μικρό βραβείο και μερικές φορές ένα τζακ ποτ. Η απάντηση σε αυτό το απρόβλεπτο μοτίβο φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένη για έναν πολύ βασικό λόγο: ακριβώς ο ίδιος κύκλος αγωνίας και ενθουσιασμού παρακινεί τα ζώα να συνεχίσουν το κυνήγι για να βρουν τροφή. Τα εισερχόμενα e-mail, το Facebook, οι κουλοχέρηδες απλώς εστιάζουν σε έναν μηχανισμό που είναι τέλεια σχεδιασμένος, ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν χάνουμε το ενδιαφέρον μας για την πιο βασική εργασία που πρέπει να επιτελούμε, η οποία είναι να κρατάμε τον εαυτό μας στη ζωή.

Πηγή: Zougla.gr

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου

Το internet είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Είναι σχεδόν απίστευτο ότι υπήρχε εποχή «προ-internet» και ότι εμείς είχαμε μεγαλώσει χωρίς αυτό.... Tα σημερινά παιδιά όμως μεγαλώνουν με το internet και το αξιοποιούν για να πλουτίσουν τις γνώσεις τους, να διασκεδάσουν και να επικοινωνήσουν με φίλους. Ωστόσο, το internet κρύβει και κινδύνους για τα παιδιά: Ενδέχεται να εκτεθούν σε ακατάλληλο περιεχόμενο, να έρθουν σε επαφή με επικίνδυνους ανθρώπους και να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης.


5 συμβουλές για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του διαδικτύου
 1. Τοποθεσία υπολογιστή: Όσο τα παιδιά είναι μικρά τοποθετούμε τον υπολογιστή σε χώρους όπως η κουζίνα ή το σαλόνι του σπιτιού και όχι το δωμάτιό τους. Έτσι μπορούμε να επιβλέπουμε διακριτικά, χωρίς να αισθάνονται ότι εισβάλουμε στο χώρο τους για να τα ελέγξουμε.
   
 2. Είμαστε κοντά στα παιδιά: Μαθαίνουμε τι τους αρέσει να κάνουν στο διαδίκτυο, περιηγούμαστε μαζί τους, ασχολούμαστε με τις διαδικτυακές τους δραστηριότητες με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε για τις δραστηριότητες του σχολείου.
   
 3. Ενημερώνουμε τα παιδιά για θέματα ασφάλειας που προκύπτουν από την περιήγηση στο internet, όπως επικοινωνία με επικίνδυνα άτομα και πρόσβαση σε sites με βλαβερό περιεχόμενο. Τα διδάσκουμε να αρνούνται να συναντηθούν προσωπικά με ανθρώπους που έχουν γνωρίσει μέσω internet. Επίσης τα διδάσκουμε να μην ανοίγουν αρχεία ή κάνουν κλικ σε links αν δεν γνωρίζουν ότι προέρχονται από αξιόπιστες πηγές.
   
 4. Προστασία προσωπικών πληροφοριών: Διδάσκουμε τα παιδιά να μη δίνουν προσωπικές πληροφορίες χωρίς την άδειά μας (επίθετο, όνομα, ηλικία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, οικογενειακό εισόδημα, ωράρια σχολείου, ονόματα φίλων κτλ.) να μην μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης να μην ανεβάζουν φωτογραφίες τους χωρίς να μας έχουν συμβουλευτεί να μην ανεβάζουν φωτογραφίες ή πληροφορίες άλλων αν δεν έχουν ζητήσει πρώτα την άδειά τους.
   
 5. Αξιοποιούμε την τεχνολογία και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία προστασίας: Εγκαθιστούμε firewall και antivirus αλλά και μία αξιόπιστη υπηρεσία γονικού ελέγχου που προστατεύει τα παιδιά από την πρόσβαση σε ιστοσελίδες με άσεμνο και επικίνδυνο περιεχόμενο και παρέχει πλήρη παραμετροποίηση ανάλογα με τις ανάγκες.
Πηγή: mikroimegaloi.gr

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Την εκβίαζε μέσω...Facebook

Στη σύλληψη ενός 25χρονου και μιας 46χρονης προχώρησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά από καταγγελίες γυναίκας ότι την εκβίαζαν και πως δημοσιοποιούσαν φωτογραφίες της, τις οποίες είχαν αφαιρέσει, παραβιάζοντας το λογαριασμό της στο Facebook. Oι απειλές γινόταν μέσω ίντερνετ, sms και τηλεφωνημάτων. Η Δίωξη ανέλυσε τα ηλεκτρονικά ίχνη και αποκαλύφθηκε ότι η παραβίαση του λογαριασμού έγινε από τον 25χρονο ενώ από τα sms έφτασαν στην 46χρονη κάτοχο του τηλεφώνου. Στο σπίτι του 25χρονου στην Αθήνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ενώ επίσης κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου μαζί με μία κάρτα SIM, την οποία παρέδωσε η 46χρονη.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: lifo

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

13χρονη οδήγησε 1100 χλμ για να συναντήσει αγόρι που γνώρισε στο διαδίκτυο

Το έσκασε από το σπίτι της και βρέθηκε από την αστυνομία


Ένα 13χρονο κορίτσι από το Τέξας πήρε την πιστωτική της μητέρας της, μπήκε στο αυτοκίνητο του αδερφού της και ξεκίνησε να συναντήσει ένα 12χρονο αγόρι που είχε γνωρίσει από το ίντερνετ. Όταν οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνιση είπαν ότι πριν φύγει είχε προηγηθεί ένας καβγάς σχετικά με την εμμονή της με το διαδίκτυο: είχαν καταλάβει ότι επικοινωνεί με έναν 12χρονο και της απαγόρεψαν να το συνεχίσει. Το κορίτσι βρέθηκε 1100 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της, όταν ένα περιπολικό εντόπισε το αμάξι από την περιγραφή που είχε δοθεί στην αστυνομία. Είναι άγνωστο πώς κατάφερε να οδηγήσει τόσο μεγάλη απόσταση χωρίς να ξέρει να οδηγεί, διασχίζοντας μεγάλους αυτοκινητόδρομους που απαιτούν αλλαγή λωρίδας και μεγάλες ταχύτητες, αλλά τα κατάφερε. Η ριψοκίνδυνη οδηγός παραδόθηκε σώα και αβλαβής στους γονείς της.

Πηγή: lifo

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Βίντεο παιδικής πορνογραφίας σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρέθηκαν αρχεία (βίντεο) παιδικής πορνογραφίας, με πρωτότυπες βιντεοσκοπήσεις εφήβων μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας. Τα αρχεία αυτά είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο παλαιότερης υπόθεσης, που αφορούσε τη σύλληψη 42χρονου καθηγητή για παιδική πορνογραφία.Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2010 συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 42χρονος καθηγητής Γυμνασίου, διότι σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία περιείχαν πλήθος αρχείων παιδικής πορνογραφίας. Στην κατοχή του είχαν βρεθεί ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, πέντε σκληροί δίσκοι, 42 cd και dvd και 3000 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Μετά από συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, διαπιστώθηκε σε εργαστηριακή εξέταση που διενεργήθηκε, η ύπαρξη πλήθους αρχείων εικόνων και βίντεο παιδικής πορνογραφίας, καθώς και πρωτότυπες βιντεοσκοπήσεις εφήβων, πιθανόν μαθητριών, μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας. 

Οι βιντεοσκοπήσεις αυτές, οι οποίες ανέρχονται στις ογδόντα (80) είχαν γίνει μέσω υπολογιστή και η ομιλούμενη γλώσσα είναι η ελληνική. Επιπλέον, κάμερα φέρεται να είχε τοποθετηθεί σε τέτοια σημεία της αίθουσας, ώστε να είναι δυνατή η λήψη απόκρυφων σημείων του σώματος τους, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τους εφήβους. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το υπουργείο Παιδείας είχε δώσει εντολή να διενεργηθεί σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Ένα πολύ ενδιαφέρον video για τους κινδύνους του Διαδικτύου

Η κοκκινοσκουφίτσα σε σύγχρονη έκδοση, με σκοπό να μας διδάξει τους κινδύνους που εγκυμονούν εν αγνοία μας στο διαδίκτυο ένα πολύ ωραίο video για μικρούς και μεγάλους, αξίζει να το δείτε.

Πηγή: woman365.blogspot.gr

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Η καλή πλευρά του διαδικτύου

Ένας γερμανικός ποιμενικός χρωστάει τη ζωή του σε μια ομάδα φιλόζωων ορειβατών.
Ο λόγος για τη σκυλίτσα Μίσυ που πέρασε οκτώ ημέρες σε βουνό του Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε υψόμετρο άνω των 4200 μέτρων. Ένας ορειβάτης που είδε το σκύλο, αλλά δεν μπορούσε να τον προσεγγίσει, έβγαλε μια φωτογραφία και την ανάρτησε στο διαδίκτυο. Το σκυλί ήταν τραυματισμένο και φοβισμένο σε ένα μονοπάτι κοντά στην κορυφή του βουνού Bierstadt. Ήταν πολύ αδύναμο για να κατέβει μόνο του το βουνό και επειδή ήταν πολύ βαρύ, πάνω από 45 κιλά, ήταν αδύνατον να μεταφερθεί από ένα άτομο.
 Μια ομάδα οκτώ ορειβατών που είδαν τη φωτογραφία στο facebook αποφάσισαν να διασώσουν το σκυλί αγνοώντας τη χιονοθύελλα στην περιοχή.
Η Μίσυ εντοπίστηκε αδύναμη αλλά ζωντανή. Την έβαλαν σε ένα σακίδιο και τη μετέφεραν στον “πολιτισμό”. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε εννέα ώρες. Τώρα η Μίσυ υποβάλλεται σε θεραπεία για τα τραύματα που φέρει στα πέλματα, καθώς και για την αφυδάτωση.
Ιδιοκτήτης της Μίσυ είναι ο Άντονυ Ορταλάνι. Ορειβάτης και αυτός παράτησε τη σκύλα στο βουνό όταν αυτή τραυματίστηκε, γιατί πλησίαζε καταιγίδα και δεν μπορούσε να τη μεταφέρει μόνος στη βάση. Ο Ορταλάνι υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με τις Αρχές οι οποίες θεώρησαν πολύ δύσκολο το έργο διάσωσης, ειδικά για ένα σκύλο.
Τώρα η αστυνομία και οι φορείς προστασίας ζώων καλούνται να αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν τη Μίσυ.

Πηγή: econews